Texthuset

  • skriver texter/artiklar och producerar bilder till olika tidskrifter, både inom fack- och branschpress samt medlemstidskrifter och digitala medier.
  • hjälper företag och organisationer att bli synliga i media, skriver pressreleaser, producerar broschyrer och trycksaker, arrangerar presskonferenser och större PR-events.
  • utbildar och håller föredrag om media och krishantering samt skillnader och likheter i samarbetet med våra nordiska grannländer.

Kim Hall mer än 30 års erfarenhet som journalist och arbetar med näringslivsfrågor av olika slag inom bygg- och fastighetssektorn, energi- och industrisektorn,  logistik- och infrastruktursektorn. Kim Hall är en mångsidig journalist som reser mycket och träffar många spännande och intressanta personer.

Med kontor på Järnvägsgatan 53 i Limhamn samarbetar Kim Hall med en rad olika partners inom kommunikation, trycksaksproduktion och media. Hon har hela Sverige som sitt arbetsfält.